تامين منابع مالی

شناسایی و معرفی سرمایه‌گذار و مشارکت در تامين منابع مالی پروژه

ایجاد مدل‌های مالی برای اجرای پروژه

اخذ پیشنهادهای تامين مالی از منابع داخلی و خارجی، مذاکره و انجام اقدامات لازم تا حصول نتیجه مطلوب

شناسایی منابع مالی با حداقل هزینه و بهترین شرایط از نظر تضامین، مدت پرداخت و بازپرداخت ریسک‌ها و …

قرارداد های طرح و ساخت توام با تامين مالی (EPCF) در مدل های مختلفی چون یوزانس، فاینانس و ری فاینانس

انجام سرمایه گذاری به روش ساخت ، بهره برداری و انتقال BOT

مطالعات فنی اقتصادی ( امکان سنجی )

 1. تهیه گزارش مطالعات امکان سنجی برای سرمایه گذار در سر فصلهای ذیل :
 • مطالعات روش تولید
 • مطالعات و بررسی تکنولوژی تولید
 • مطالعات سوخت
 • مطالعات اولیه و مقدماتی زمین شناسی و ژئوتکنیک
 • مطالعات اولیه و مقدماتی زلزله خیزی سایت
 • مطالعات اولیه و مقدماتی آب و منابع آب
 • مطالعات اولیه و مقدماتی زیست محیطی
 • مطالعات هواشناسی
 • مطالعات نیروی انسانی و امکانات رفاهی
 • مطالعات راه های ارتباطی و حمل محموله های سنگین
 • مطالعات پروژه های عمرانی منطقه و ارتباط آنها به محل پروژه
 • مطالعات معادن و مصالح ساختمانی و سایر مواد مورد نیاز برای پروژه
 • برآورد نیازهای دوران ساخت و بهره برداری
 • مطالعات مالیاتی و اقتصادی

      2- تهیه گزارش مطالعات فنی اقتصادی برای سرمایه گذار جهت ارائه به بانک در سر فصلهای ذیل :

 • مکان یابی ساختگاه
 • مشخصات و ویژگیهای محصول تولیدی
 • روش‌های‌ مختلف ‌‌تولید محصول
 • مواد اولیه مصرفی و منابع تامين آنها
 • معرفی‌ تجهیزات ‌اصلی ‌و ‌جانبی‌
 • آماده سازی زمین، محوطه سازی و ساختمانها
 • سازمان مورد نیاز جهت احداث و بهره برداری
 • بررسی‌های اقتصادی طرح
 • بررسی مالی طرح

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فرازین می باشد